Aktīvā ogle

Aktīvā ogle ir sīkporu, neitrāls sorbents, kura attīstīta vidējā struktūra ir līdz pat 1500m2 / gr. Pateicoties attīstītai vidējai struktūrai, ogle ir spēcīgs adsorbents, kas novērš organiskos savienojumus no šķidrumiem un gāzēm. Aktīvās ogles tips tiek izvēlēts ņemot vērā adsorbcijas reakcijā novērsta savienojuma specifiku vai laboratorijas izmēģinājumu rezultātus. Aktīvā ogle adsorbē gan organiskos, gan dažus neorganiskos savienojumus, kā piem. smagie metāli. Ir iespēja novērst arī oksidējošās vielas, kā piem. hlors vai ozons. Netīrumi tiek adsorbēti uz ogles virsmas vai iekšā. Aktīvā ogle, kā ķīmiska neitrāla viela neizraisa nekādus blakusefektus tehnisko procesu gaitā. Tipiskie pielietojumi:

GRANULĒTA
Tipisks pielietojums
Notekūdeni: krāsas, smaržas novēršana, gruntsūdens attīrīšana, dzeramais ūdens, tehnoloģiskais ūdens, dehlorēšana, deozonēšana, izejvielu attīrīšana (pārtikas, ķīmisko produktu).
PRESĒTĀ
Tipisks pielietojums
Gaisa attīrīšana, VOC, BTEX, halogēnu, šķīdinātāju novēršana, smaržas novēršana, kondicionēšanas iekārtas, gāzmaskas, šķīdinātāju atgūšana, cigarešu filtri, augu glabāšana (CO2 koncentrācijas kontrole), eļļas novēršana no saspiestām gāzēm, tehnoloģisko gāzu attīrīšana (N2, CO z H2 novēršana, alkohola novēršana no CO2, organiskā sēra novēršana no CH4).
IMPREGNĒTĀ
Tipisks pielietojums
Impregnēta aktivēta ogle bieži vien tiek izmantota gāzu un gaisa attīrīšanai. Impregnēta aktivēta ogle atšķiras ar adsorbcijas spēju un īpašībām attiecībā uz dažiem netīrumu veidiem.
PULVERVEIDA
Tipisks pielietojums
Bioloģiskās flokulācijas uzlabošana, dioksīnu novēršana, Hg novēršana no izplūdes gāzēm, kā katalizators, izejvielu attīrīšana (pārtikas, ķīmisko produktu).